Zmiany statutu Pogotowia Opieku?czego

W zwi?zku z powstaniem Placwki Opieku?czo-Wychowawcza "MOJE MIEJSCE" nastapi?y zmiany statutu Pogotowia Opieku?czego w Bia?ymstoku.

zmiany statutu