MOJE MIEJSCE

Dnia 17 grudnia 2012r. uchwałą nr XXXVII/450/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK utorzono Placówkę Opiekuńczo-Wychowawcza "MOJE MIEJSCE" .

 

Placówka jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Zapewnia  dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego.

 

Statut placówki